634 744 893

Teràpia floral

És un sistema de tractament natural, compost per 38 esències florals. És una teràpia energètica (vibracional) ,que ajuda a restablir la salut, harmonitzant les disfuncions dels camps físic, emocional i espiritual.

Flors de Bach