634 744 893

Advertència: Si observes en tu 3 o més d’aquests símptomes, és possible que el teu estat de pau interior es trobi en una fase tant avançada que ja no tingui cura. Si entres en contacte amb algú que tingui aquests símptomes, tingues present el risc que corres tu també de desenvolupar-los.

 • Tendència a pensar i actuar de manera espontània, en lloc de deixar-se portar per pors nascudes d’experiències passades.
 • Capacitat de gaudir de cada instant
 • Pèrdua d’interès per jutjar a les altres persones
 • Pèrdua d’interès per jutjar-se a si mateix
 • Pèrdua d’interès per interpretar els actes dels demés
 • Pèrdua d’interès pels conflictes
 • Pèrdua de la capacitat d’intranquilitzar-se (pot ser un símptoma veritablement greu)
 • Gestos d’amabilitat i afecte freqüents i irresistibles
 • Sentiments agradables d’unió amb els altres i amb la natura
 • Freqüents atacs de riure
 • Tendència creixent a deixar que les coses succeeixin per si mateixes, sense intentar forçar-les
 • Susceptibilitat creixent a l’amor que es desprèn dels demés i una necessitat incontrolable d’escampar aquest amor