634 744 893

PSYCH-K (Sai-Kei) – Rob Williams

Una sessió de PSYCH-K és molt senzilla, perquè inclou més “fer” que “parlar”. Partint del que volem, reflexionem sobre com ens agradaria que fossin les coses en relació amb la meta a aconseguir. En aquest procés fixem les creences potenciadores a “reprogramar” i, finalment, es realitza un procés que es diu “balanç” per a programar/gravar les noves creences.

PSYCH-K és un mètode que facilita el canvi de creences subconscients limitants i es basa en la teoria que en la vida experimentem el que estem programats per a creure. És una eina amb la qual canvies les creences que tens en el subconscient, de manera que crees el potencial per a poder després triar com actuar per a obtenir els resultats que desitges.