634 744 893

ACTES AMABLES

Cal no confondre amabilitat amb tractar de manera infantil els altres.

La veritable amabilitat és un tret de fortalesa i cal no confondre-la amb la submissió o el desig de complaure en contra dels nostres desitjos o interessos.

La veritable amabilitat està molt relacionada amb el respecte envers els altres, de manera que la persona amable està lliure de prejudicis, expectatives i creences cap a les persones.

La gratitud és molt més que donar les gràcies, el “donar” les gràcies és un acte conscient, mentre que la gratitud sorgeix abans de que en tinguem consciència. Es dona en aquell petit espai de temps entre algun fet que en ha fet somriure i el ser conscients… la gratitud és una resposta espontània al que hem rebut gratuïtament.

La gratitud implica:

  1. Confiança
  2. A l’implicar confiança, transmet calma.
  3. Si som agraïts, estem oberts als demés, ens obrim a la sorpresa.
  4. Si ens sentim agraïts, li diem “si” a pertànyer a aquest entramat en el que “es dona i es rep” sense esperar rebre.
  5. La gratitud fa tant per nosaltres mateixos com pels altres. Alimentar el nostre sentit de pertànyer a aquest entramat (que ens sintonitza amb les preocupacions compartides per tots els éssers humans i amb tots els éssers vius).