634 744 893

Dintre de la gàbia, un pot sentir-se segur, salvat de la incertesa exterior, però un no deixa d’estar tancat. Val la pena forçar la situació i atrevir-se a ser una persona diferent, encara que només sigui per una estona.

No suposa cap traïció a un mateix explorar possibilitats d’actuar d’altres maneres.

Potser així cada persona que coneixem ens descobreix alguna cosa de nosaltres mateixos.