634 744 893

Nutrició esportiva i preparació mental

Cada vegada més, estar en forma físicament és fonamental per obtenir un bon resultat. Entenem per “estar en forma físicament”: velocitat, resistència, temps de recuperació curt després de l’esforç, etc.

Tot això s’aconsegueix amb la pràctica continuada de diferents tipus d’exercicis, però cal tenir en consideració que en qualsevol esforç muscular (entrenaments, partits de futbol, etc.) hi ha un consum d’energia que cal tenir tenir-la disponible i que s’haurà d’aportar novament i això s’aconsegueix amb l’alimentació.

L’eficiència i la potència de l’esforç requerit al sistema muscular i cardiovascular, és a dir, que un jugador destaqui dels altres per la seva velocitat, per la seva resistència o per la seva força depén en gran mesura de la qualitat i quantitat d’energia subministrada. I aquí és on l’alimentació i els complements nutricionals juguen un paper molt important.

Preparació mental

Tots som conscients que la preparació mental és tant o més important que l’alimentació i per això cal tenir-ho molt en consideració.

És un tema molt ampli, però bàsicament es tracta d’aprendre a gestionar, controlar i potenciar aspectes de la preparació mental com:

  1. la cohesió
  2. la concentració / l’atenció
  3. la frustació
  4. la motivació

Aquesta és una xerrada que quan es faci ja indicarem la data i el lloc.

Per altra banda, resto obert a qualsevol persona i/o entitat que vulgui organitzar-la o fer-la.