634 744 893

Kinesiologia

La kinesiologia és una tècnica que avalua la resposta de la musculatura per a detectar desequilibris en l’organisme i prevenir trastorns o corregir-los amb el tractament més adequat.