634 744 893

Com millorar la capacitat d’aprenentatge i els resultats acadèmics? Alimentació i flors de bach

Mitjançant les “Flors de Bach” podem incidir sobre aspectes de la nostra personalitat, tant puntuals o ja instaurats, manera d’ésser d’un mateix que potser seria convenient canviar, com:

  • autoestima
  • falta de confiança
  • falta d’atenció
  • impaciència
  • excès de responsabilitat

Tots sabem que hi ha una sèrie d’aliments que pel seu contingut de vitamines, sals minerals, antioxidants, fitoquímics, omega 3, etc. tenen una influència molt favorable en l’activitat cerebral (llenguatge neuronal).

Aquesta és una xerrada que quan es faci ja indicarem la data i el lloc.

Per altra banda, resto obert a qualsevol persona i/o entitat que vulgui organitzar-la o fer-la.