634 744 893
Proteïnes

Proteïnes

En major o menor proporció, en general, en tot aliment podem trobar-hi: Hidrats de carboni Proteïnes Lípids o greixos Vitamines Sals minerals Fitoquímics Hi ha aliments en que només hi trobem 1 o 2 dels tres principis immediats (hidrats de carboni, proteïnes o...
Obrir-se!

Obrir-se!

Dintre de la gàbia, un pot sentir-se segur, salvat de la incertesa exterior, però un no deixa d’estar tancat. Val la pena forçar la situació i atrevir-se a ser una persona diferent, encara que només sigui per una estona. No suposa cap traïció a un mateix explorar...