634 744 893
Proteïnes

Proteïnes

En major o menor proporció, en general, en tot aliment podem trobar-hi: Hidrats de carboni Proteïnes Lípids o greixos Vitamines Sals minerals Fitoquímics Hi ha aliments en que només hi trobem 1 o 2 dels tres principis immediats (hidrats de carboni, proteïnes o...
Obrir-se!

Obrir-se!

Dintre de la gàbia, un pot sentir-se segur, salvat de la incertesa exterior, però un no deixa d’estar tancat. Val la pena forçar la situació i atrevir-se a ser una persona diferent, encara que només sigui per una estona. No suposa cap traïció a un mateix explorar...
Signes i símptomes de pau interior

Signes i símptomes de pau interior

Advertència: Si observes en tu 3 o més d’aquests símptomes, és possible que el teu estat de pau interior es trobi en una fase tant avançada que ja no tingui cura. Si entres en contacte amb algú que tingui aquests símptomes, tingues present el risc que corres tu també...
La llet de vaca

La llet de vaca

Entre els animals mamífers, l’ésser humà és l’únic que ha incorporat de forma habitual a la dieta l’ús de llet d’una altra espècie animal, inclòs s’ha fomentat com alternativa a la llet materna, això si adaptada. Cal recordar que la llet més adient per al ésser humà...